Autentifică-te pentru acces rapid la cele mai bune afaceri. Click aici dacă nu ai deja un cont deschis.

Termeni


Termeni si conditii

Cuprins:

    Definiții
    Prevederi cu caracter general
    Contul
    Reguli privind publicarea Anunțurilor
    Publicarea automată a Anunțurilor în Pagina Anunțuri Gratuite
    Anunțuri gratuite
    Anunțuri Plătite
    Servicii de Promovare Anunțuri
    Plăți
    Acțiuni ale Utilizatorilor care sunt ilegale și incompatibile cu Regulamentul
    Evaluări și opinii - beta
    Procedura privind depunerea și soluționarea plângerilor
    Reclamații ale Utilizatorilor profesioniști și mediere
    Soluționarea extrajudiciară a disputelor
    Prevederi finale

Anexe:

Anexa 1 – Locuri de Muncă
Anexa 2 - Servicii Promoționale
Anexa 3 – Limita de Anunțuri
Anexa 4 – Model optional de formular de retragere
Anexa 5 – Produse și servicii interzise sau permise condiționat
Anexa 6 - Lista de prețuri

1 Definiții

    Zi – înseamnă 24 de ore succesive.
    Vizitator – persoană fizică ce utilizează Website-ul, care nu deține un Cont sau care nu este conectată la acesta.
    Furnizor sau Anunțuri Gratuite -  Contactarea Anunțuri Gratuite este posibila la adresa de e-mail: contact@Acityonsite.ro sau prin intermediul altor canale de comunicare menționate pe Website.
    Categorie – categorie tematică (de ex. Auto, moto și ambarcațiuni sau Electronice și electrocasnice) în care este repartizat Anunțul. O categorie poate fi împărțită în sub-categorii aferente tematicii.
    Consumator - un Utilizator, persoană fizică, ce desfășoară pe Website activități care nu sunt legate în mod direct de obiectul său de activitate sau de activitatea profesională.
    Cont – un set de date aferente unui anumit Utilizator, care include informații referitoare la activitatea sa pe Website, inclusiv informații furnizate de către Utilizator pe Website. Regulile referitoare la Cont sunt prevăzute la punctul 3 din Regulament.
    Cumpărător – un Utilizator care efectuează Tranzacții cu Vânzătorul prin utilizarea funcțiilor Website-ului.
    Limită – numărul de Anunțuri Gratuite aferent Categoriilor selectate pe care le poate publica Utilizatorul pe Website la un moment dat. Limitele stabilite pentru fiecare Categorie pot fi utilizate în mod independent.
    Anunț – o propunere de vânzare sau de punere la dispoziție a unui Produs, făcută de către Vânzător, sau o invitație de participare la procesul de recrutare derulat de un Angajator și publicată în cadrul Serviciului pe baza principiilor prevăzute la punctul 4 din Regulament.
    Angajator – un Utilizator care publică un Anunț la categoria Locuri de Muncă de pe Website sau utilizează funcțiile dedicate prevăzute în Anexa 1 "Locuri de Muncă".
    Candidat – un Vizitator sau Utilizator care caută Anunțuri la Categoria Locuri de Muncă.
    Produs – bunuri sau servicii care fac obiectul unui Anunț; la Categoria Anunțuri referitoare la Locuri de Muncă, produsul care face obiectul Anunțului constă din descrierea și cerințele aferente postului care face obiectul Anunțului Angajatorului.
    Livrare – un serviciu de transport al bunurilor care fac obiectul Tranzacției, furnizat extern de servicii profesionale de curierat.
    Regulament - prezentul Regulament și anexele la acesta prin care se stabilesc regulile de utilizare a Website-ului. Versiunea actuală a Regulamentului este disponibilă pe Website în orice moment, într-o formă care oferă posibilitatea descărcării acestuia, a salvării acestuia pe hard drive-ul dispozitivului sau a tipăririi acestuia.
    Înregistrare – procesul de creare a unui Cont de către un Utilizator după furnizarea datelor Utilizatorului, acceptarea Regulamentului și activarea Contului.
    Website (Serviciu) sau Pagina Anunțuri Gratuite – o platformă online administrată de Anunțuri Gratuite disponibilă în cadrul domeniului Anunțuri Gratuite.ro și pe aplicația mobilă Anunțuri Gratuite.ro.
    Vânzător - un Utilizator care publică un Anunț pe Website și efectuează Tranzacții cu Cumpărătorul.
    Tranzacție – orice acord încheiat între Utilizatori sau Utilizator și Vizitator cu privire la un anumit Produs.
    Servicii Plătite - servicii plătite furnizate de către Anunțuri Gratuite Utilizatorului, incluzând, inter alia: publicarea de Anunțuri sau de pachete de Anunțuri și Servicii de Promovare plătite.
    Servicii de Promovare - servicii plătite de promovare a Anunțurilor prevăzute în Anexa 2 "Servicii de Promovare".
    Utilizator – orice persoană fizică, în vârstă de cel puțin 18 ani, cu capacitate de exercițiu deplină (inclusiv persoană fizică autorizată) și/sau persoană juridică, care utilizează un Serviciu de Cont după conectarea la respectivul Cont.
    Utilizator Profesionist – orice persoană fizică, persoană juridică sau organizație fără personalitate juridică, care conduce în nume propriu o afacere sau desfășoară o activitate profesională și care utilizează Serviciile Anunțuri Gratuite în legătură cu activitatea sa comercială, de afaceri, meșteșugărească sau profesională.

2 Prevederi generale

    Termenii și condițiile de utilizare a Website-ului, incluzând regulile de înregistrare, de publicare a Anunțurilor și de achiziționare de Servicii Plătite, precum și aspecte legate de plăți și de procedura de depunere a plângerilor sunt prevăzute prin Regulament. Orice persoană care utilizează Serviciul este obligată să ia la cunoștință conținutul Regulamentului.
    Vizitatorii pot utiliza doar funcții limitate ale Serviciului, în condițiile prevăzute prin prezentul Regulament, cu respectarea legii și a principiilor de integritate.
    Conținutul publicat în cadrul Serviciului, inclusiv, în special, Anunțurile, indiferent de forma acestora, respectiv materiale text, grafice și video, este protejate conform Legii drepturilor de autor nr. 8/1996 cu modificările ulterioare, precum și subiect al celorlalte legi, inclusiv, dar fără a se limita la legile aplicabile privind drepturile de proprietate intelectuală și industrială ale Anunțuri Gratuite, ale Vânzătorilor și ale terților. Este interzisă utilizarea acestui conținut, în orice mod, fără acordul scris al persoanelor autorizate. Orice agregare și prelucrare a datelor și a altor informații disponibile pe Website în scopul distribuirii mai departe a acestora către terțe persoane pe alte website-uri și în afara Internet-ului este interzisă. De asemenea, este interzisă utilizarea Website-ului și a însemnelor Anunțuri Gratuite, inclusiv a elementelor grafice caracteristice, fără acordul expres și prealabil al Anunțuri Gratuite.
    Sub rezerva dreptului acordat Anunțuri Gratuite în conformitate cu punctul 4.3 de mai jos, nicio prevedere din acest Regulament nu va constitui un acord de utilizare a drepturilor Anunțuri Gratuite sau a drepturilor terților prevăzute la punctul 2.3 de mai sus și nici nu va fi interpretată ca reprezentând o renunțare la astfel de drepturi.
    Anunțuri Gratuite nu este parte la Tranzacții.
    În cadrul Website-ului, sunt posibile următoarele acțiuni:
        Navigarea conținutului Website-ului;
        Utilizarea funcțiilor menționate în Anexa 1 “Locuri de Muncă”;
        publicarea Anunțurilor în limitele gratuite menționate în Anexa 3 "Limita de Anunțuri”;
        publicarea Anunțurilor plătite în afara Limitelor;
        utilizarea Serviciului Plătit (inclusiv a Serviciilor de Promovare).
    Serviciile de navigare în conținutul Website-ului, serviciile de Cont și cele de publicare a Anunțurilor în limitele gratuite sunt furnizate cu titlu gratuit. Celelalte servicii sunt furnizate în schimbul unui preț.
    Serviciile de livrare și plată sunt asigurate de furnizori de servicii externi, în beneficiul Utilizatorilor și în baza unor raporturi juridice separate, la care Anunțuri Gratuite nu este parte.
    Prevederile Regulamentului se vor aplica, în conformitate, și Anunțurilor plasate în Categoria Locuri de Muncă, dacă nu se prevede în alt mod  prin Anexa 1 "Anunțuri Gratuite – Locuri de muncă".
    Pentru utilizarea integrală a Website-ului, trebuie să aveți un dispozitiv conectat la Internet, care să îndeplinească următoarele cerințe:
        Conectarea activă la internet trebuie să permită comunicarea în dublu sens, prin protocolul HTTPS;
        Un browser web actual, instalat și configurat în mod corespunzător, care să susțină standardul HTML5 și tehnologia foilor de stil în cascadă (CSS3), de ex. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Internet Explorer. Browser-ele web trebuie să funcționeze cu o rezoluție a ecranului de minim 1024x768 pixeli;
        JavaScript și cookie-urile activate (activate de regulă în mod automat în browser-ul dvs.);
        Pentru dispozitivele mobile: o versiune Android originală de minim 7,0 sau o versiune iOS originală de minim 11,0, iar aplicația Anunțuri Gratuite trebuie descărcată dintr-un stoc oficial (de ex., App Store sau Google Play). Website-ul nu se va afișa corespunzător pe televizoare, telefoane Blackberry și Windows.
    Anunțuri Gratuite va depune toate eforturile pentru a asigura operarea neîntreruptă a Website-ului. Pentru asigurarea unei calități ridicate a serviciilor și a unei funcționări eficiente a Serviciului, Grupul Anunțuri Gratuite își rezervă dreptul de a stabili pauze de funcționare a Serviciului. Întreruperile tehnice se pot efectua în cursul nopții (orele 22-6), timp în care anumite funcții ale Serviciului și serviciile furnizate de către Grupul Anunțuri Gratuite ar putea fi limitate sau indisponibile.
    Utilizatorii care comunică cu alți Utilizatori prin intermediul funcției de chat din cadrul Serviciului, înțeleg și sunt de acord cu faptul că aceste conversații nu sunt private, iar conținutul acestora poate fi colectat/citit de către Anunțuri Gratuite. Prin acceptarea prezentului Regulament, Utilizatorul confirmă faptul că Anunțuri Gratuite are dreptul de a accesa și analiza comunicarea Utilizatorului realizată prin funcția de chat a Website-ului, în scopul asigurării siguranței și securității Utilizatorilor, prevenirea fraudei și îmbunătățirea Website-ului. Pentru mai multe informații cu privire la rațiunile și modalitatea în care Anunțuri Gratuite accesează și analizează conținutul conversațiilor purtate prin intermediul funcției de chat din cadrul Serviciului, vă rugăm să studiați Politica de Confidențialitate.

3 Contul

    În scopul obținerii unei funcționalități integrale a Serviciului, un Vizitator trebuie să înregistreze un Cont și să utilizeze Serviciul în calitate de Utilizator autentificat. Contul îi oferă Utilizatorului posibilitatea de a utiliza, printre altele, următoarele funcții ale Website-ului:
        publicarea și administrarea Anunțurilor publicate;
        urmărirea Anunțurilor celorlalți Utilizatori;
        gestionarea plăților și a facturilor aferente serviciilor furnizate pe Website de către Anunțuri Gratuite;
        transmiterea și primirea de mesaje de la și către alți Utilizatori;
        comandarea de Servicii de Promovare;
        puse la dispoziție în conformitate cu Anexa 1 "Anunțuri Gratuite Locuri de Muncă".
    Utilizatorul poate fi doar o persoană fizică cu capacitate deplină de exercițiu, o persoană juridică sau o formă de organizare fără personalitate juridică, căreia legea îi conferă capacitate de exercițiu. În cazul persoanelor juridice și formelor de organizare fără personalitate juridică, numai persoana autorizată să acționeze în numele și pe seama acestor entități va crea un Cont în numele acestora și va desfășura toate activitățile pe Website. Utilizatorul poate deține doar un singur Cont în cadrul Serviciului asociat unei anumite adrese de email, cu mențiunea că se utilizează un număr de telefon pentru verificarea prin SMS prevăzută la punctul 4.1. referitoare la un singur Cont.
    Utilizatorul poate avea un singur cont în cadrul Serviciului. Această regulă nu se aplică atunci când:

    a) Utilizatorul are conturi diferite, utilizate în scopuri private și legate de activitatea sa comercială;
    b) Utilizatorul folosește diferite Conturi în domeniul activităților sale comerciale, în legătură cu deservirea acestor Conturi de către diferiți reprezentanți sau sucursale ale întreprinderii administrate de Utilizator, cu condiția să nu existe întârzieri în plățile pentru serviciile furnizate de Anunțuri Gratuite în sfera oricărui Cont, iar Anunțurile postate în fiecare Cont nu se repete, pentru aceleași locații;
    c) va fi necesar să creați un alt Cont din cauza imposibilității de a avea acces la Contul vechi (exemplu: uitarea parolei);

cu toate acestea, oricare dintre ipotezele de mai sus vor fi verificate în detaliu de către Anunțuri Gratuite, care are dreptul de a suspenda Contul în momentul verificării sau de a șterge Contul, în absența confirmării circumstanțelor care justifică aplicarea uneia dintre excepțiile de mai sus. Excepțiile prevăzute de prezenta secțiune nu se vor aplica, dacă sunt invocate în scopul evitării plății creanțelor pentru serviciile furnizate pe Website.

      4. Înregistrarea Contului necesită:

        completarea formularului disponibil pe Website și furnizarea datelor prevăzute prin acesta, inclusiv adresa dvs. email și parola unică sau codul de autentificare prin intermediul unui furnizor extern de servicii, cum ar fi Facebook, Google sau Apple;
        consultarea Regulamentului și a anexelor acestuia și acceptarea prevederilor acestora.

      5. Anunțuri Gratuite prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor, ale persoanelor care acționează în numele și pe seama Utilizatorilor și ale Vizitatorilor în conformitate cu prevederile Politicii de Confidențialitate și ale Politicii privind Aplicațiile de Tip Cookies și Tehnologii Similare.

      6. După completarea datelor necesare pentru înregistrare, se va trimite confirmarea privind Înregistrarea Contului la adresa de email indicată de către Utilizator, un link pentru activarea Contului și Regulamentul în vigoare la momentul respectiv. Înregistrarea este finalizată în momentul în care Utilizatorul își activează Contul. În acest moment în timp, se încheie un contract de servicii de cont. În cazul în care activarea nu  are loc în termen de 30 de zile de la data primirii mesajului email, prin care se confirmă Înregistrarea Contului, link-ul de activare va expira, iar Contul nu va fi activat. Utilizatorul se poate înregistra, din nou, utilizând aceeași adresă de email, însă numai după contactarea Anunțuri Gratuite la adresa de email: contact@Anunțuri Gratuite.ro.

       7. Utilizatorul se va asigura de faptul că datele furnizate pe parcursul procesului de Înregistrare și al utilizării Serviciului sunt reale, corecte și actualizate și că acesta are dreptul de a utiliza aceste date. Utilizatorul se obligă să actualizeze datele, în cazul oricăror modificări. Anunțuri Gratuite își rezervă dreptul de a bloca un Cont, în cazul în care datele furnizate nu îndeplinesc cerințele de mai sus, în conformitate cu procedura prevăzută la punctul 12 din Regulament.

       8. O persoană care acționează în cadrul Website-ului în numele și pe seama unui Utilizator care este persoană juridică sau formă de organizare fără personalitate juridică, căreia i s-a conferit capacitate de exercițiu prin lege, se va asigura că aceasta este autorizată în mod corespunzător pentru a acționa și a desfășura toate activitățile în numele și pe seama unui astfel de Utilizator în cadrul Website-ului.

       9. Utilizatorul se obligă să mențină confidențialitatea datelor de accesare a Contului și să le protejeze împotriva accesării acestora de persoane terțe neautorizate. Veți informa, fără întârziere, Anunțuri Gratuite în cazul în care aveți cunoștință de orice accesare de către orice persoană terță neautorizată a Contului dvs. și, dacă acest lucru este posibil, veți modifica imediat datele.

      10. Contractul de servicii de cont se încheie pe o perioadă nedeterminată începând de la activarea Contului. Contractul de servicii de cont poate fi încetat de către Utilizator în conformitate cu următoarele reguli:

        dreptul de a șterge Contul nu va afecta dreptul Utilizatorului de a se retrage din contract sau de a-l rezilia, astfel cum se prevede prin lege și prin prezentul Regulament;
        ștergerea unui Cont este posibilă prin: (i) selectarea opțiunii corespunzătoare din panoul Contului, (ii) transmiterea unei notificări privind ștergerea acestuia la adresa email: contact@Anunțuri Gratuite.ro sau (iii) transmiterea unei notificări privind ștergerea acestuia, în scris, la adresa fizică a Furnizorului;
        în momentul ștergerii Contului de către Utilizator, celelalte contracte încheiate între Anunțuri Gratuite și Utilizator, referitoare la serviciile furnizate în cadrul Website-ului, vor expira;
        încetarea contractului de servicii de cont va produce efecte începând din momentul efectuării acesteia (pentru viitor), ceea ce înseamnă că plățile efectuate de către Utilizator nu vor fi rambursabile. De asemenea, Anunțuri Gratuite nu va fi obligat să ramburseze echivalentul sumelor neutilizate în cadrul Serviciilor cu Plată;
        în cazul în care Utilizatorul a acumulat fonduri în Anunțuri Gratuite Wallet, ștergerea Contului este posibilă numai după retragerea prealabilă a acestor fonduri sau după contactarea Anunțuri Gratuite: contact@Anunțuri Gratuite.ro, aspect cu privire la care Utilizatorul va fi informat în momentul în care va încerca să șteargă Contul, concomitent cu rezilierea contractului;
        după ștergerea Contului sau rezilierea contractului de Cont, Utilizatorul pierde accesul la informațiile furnizate sau generate în cursul utilizării Serviciului.

       11. Anunțuri Gratuite are dreptul de a înceta contractul cu Utilizatorul, în cazul în care acesta din urmă:

        Nu a accesat Contul timp de mai mult de 24 de luni. În acest caz, Furnizorul își rezervă dreptul de a șterge respectivul Cont, inclusiv toate datele personale stocate în Cont, ceea ce înseamnă că Utilizatorul nu îl mai poate accesa și utiliza. Informații referitoare la încetarea contractului vor fi transmise Utilizatorului cu 30 de zile în prealabil, la adresa de email furnizată în cursul Înregistrării. Utilizatorul va putea să-și exprime disponibilitatea de a continua utilizarea Contului prin intermediul funcției prevăzute în acest sens, care impune Utilizatorului să se conecteze la Cont. Dreptul Anunțuri Gratuite de a înceta contractul în conformitate cu această prevedere nu limitează dreptul Utilizatorului de a se reînregistra în cadrul Serviciului. Cu toate acestea, Anunțuri Gratuite nu garantează faptul că numele existent de utilizator asociat Contului va mai fi disponibil pentru utilizare pe parcursul noii înregistrări;
        în pofida notificărilor transmise de către Anunțuri Gratuite cu privire la încetarea unor acțiuni sau omisiuni care încalcă prevederile Regulamentului sau prevederile legislației general aplicabile, Utilizatorul continuă să acționeze neconform.

      12. În vederea asigurării funcționării corespunzătoare a Serviciului, a protejării și asigurării securității persoanelor care îl utilizează, Anunțuri Gratuite își rezervă dreptul de a efectua verificări suplimentare cu privire la valabilitatea și corectitudinea datelor furnizate de către Utilizator și de a solicita Utilizatorului să-și confirme identitatea, informațiile cuprinse în Anunț sau informațiile aferente Tranzacției efectuate, în modalitatea aleasă de Anunțuri Gratuite. În cazul în care verificarea datelor sau a identității Utilizatorului nu se finalizează cu succes, Anunțuri Gratuite poate suspenda sau bloca operarea Contului în conformitate cu regulile definite la punctul 12 din Regulament.

      13. Retragerea Consumatorului. În termen de 14 zile de la încheierea contractului cu Anunțuri Gratuite, un consumator se poate retrage dintr-un astfel de contract, pentru un anumit Serviciu, fără a oferi niciun motiv pentru aceasta, prin transmiterea unei notificări la adresa email: contact@Anunțuri Gratuite.ro sau în scris, la adresa poștală a Furnizorului. În momentul retragerii din contractul privind serviciile de Cont, celelalte contracte încheiate între Anunțuri Gratuite și Utilizator expiră. Un model de formular de retragere, care poate fi folosit de către Utilizator, se regăsește în Anexa nr. 4 "Model de formular de retragere". Modelul de formular de retragere nu este obligatoriu, Utilizatorul putând transmite o declarație neechivocă de orice alt tip.

      14. Contractul privind serviciile de Cont poate fi încetat de către un Utilizator Profesionist în conformitate cu regulile prevăzute la punctul 3.10., în cazul unei neacceptări a modificărilor aduse Regulamentului, cu privire la care Utilizatorul va fi informat în conformitate cu punctul 17.1.b. În acest caz, pentru a înceta contractul privind serviciile de Cont, Utilizatorul profesionist va notifica Anunțuri Gratuite imediat, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care Utilizatorului profesionist i-au fost transmise modificările. Încetarea contractului, în modul menționat mai sus, produce efecte după 15 zile de momentul recepționării de către Utilizator a informațiilor despre modificări, cu excepția cazului în care Utilizatorul profesionist renunță la această notificare, prezintă o declarație în acest scop sau desfășoară activități exprese pe Website, de natură să confirme acceptarea unor astfel de condiții modificate (exemplu: publicarea unui nou Anunț).

4 Reguli privind publicarea Anunțurilor

    Anunțuri Gratuite le oferă Utilizatorilor posibilitatea de a publica Anunțuri în cadrul Serviciului. Publicarea unui Anunț pe Website de către un Utilizator are loc după completarea formularului corespunzător și cu condiția efectuării verificării prin SMS. Verificarea prin SMS se efectuează o singură dată și implică transmiterea unui cod de verificare către numărul de telefon furnizat de Utilizator, cod pe care Utilizatorul îl completează ulterior în cadrul formularului, unde este utilizat un singur număr de telefon pentru verificarea prin SMS, într-un singur cont. Verificarea prin SMS poate fi repetată în legătură cu procedurile interne de securitate.
    Un Anunț publicat de către Utilizator în cadrul Serviciului este accesibil tuturor Utilizatorilor Serviciului. Împreună cu Anunțul, se va pune la dispoziție și un formular pentru date de contact, care va permite Utilizatorilor să contacteze Utilizatorul care a publicat Anunțul și să îi transmită mesaje. În funcție de opțiunea Utilizatorului, numărul acestuia de telefon poate fi de asemenea disponibil publicului în cadrul Anunțului.
    La momentul publicării Anunțului, Utilizatorul acordă Anunțuri Gratuite o licență neexclusivă, nelimitată teritorial și gratuită cu privire la înregistrarea, multiplicarea și distribuirea întregului Anunț sau a unei părți din acesta în vederea afișării acestuia în cadrul Serviciului, precum și în vederea distribuirii acestuia către partenerii Anunțuri Gratuite prin intermediul cărora se asigură promovarea Serviciului, precum și în orice loc pe internet, inclusiv pe motoarele de căutare (cum ar fi Google) sau rețelele de socializare (cum ar fi Facebook). Acordarea acestei licențe este necesară pentru  utilizarea integrală a Serviciului. Datorită caracterului specific al internetului, Anunțuri Gratuite nu deține control deplin asupra distribuirii conținutului publicat sau transmis prin intermediul funcțiilor Serviciului către alți Utilizatori și nu își asumă responsabilitatea în acest sens în numele terților, în special în cazul copierii și distribuirii Anunțurilor de către astfel de persoane și portaluri care nu au legătură cu Serviciul.
    Conținutul fiecărui Anunț va îndeplini cerințele prevăzute în secțiunea 12.1 din Regulament, respectiv va fi real, neechivoc, ușor de înțeles și va îndeplini cerințele tehnice specificate de către Furnizor. Utilizatorul dispune de libertatea de a determina conținutul Anunțului în limitele legale și în conformitate cu următoarele cerințe:
        Anunțul se va redacta în limba română și nu va conține cuvinte considerate în mod obișnuit vulgare sau ofensatoare. Anunțul poate fi redactat suplimentar și într-o limbă străină;
        Utilizatorul va selecta o Categorie și sub-categoria tematică corespunzătoare obiectului în care trebuie repartizat Anunțul;
        Utilizatorul va indica prețul total în RON sau Euro (specificând valoarea TVA, dacă este cazul) și, va menționa, acolo unde este posibil, faptul că prețul este negociabil sau că Produsul este oferit cu titlu gratuit sau că Utilizatorul oferă posibilitatea unui schimb al Produsului cu un alt bun sau serviciu. Această prevedere nu se aplică Anunțurilor din Categoriile Locuri de Muncă, Servicii și Afaceri (din Categoria Servicii, afaceri, echipamente firme), cu privire la care menționarea remunerației nu este un element obligatoriu al Anunțului;
        Utilizatorul va specifica starea Produsului (nou sau folosit), cu excepția anunțurilor din Categoriile Servicii și Afaceri și Locuri de Muncă);
        conținutul Anunțului trebuie să cuprindă o descriere clară, corectă și completă a Produsului, incluzând informații reale și care să nu fie de natură a induce în eroare cu privire la caracteristicile acestuia. Este interzisă transmiterea acestor informații în afara Serviciului;
        obiectul Anunțului poate fi doar bunul aflat în posesia sau aparținând Utilizatorului, care se află pe teritoriul României (cu excepția Anunțurilor din Categoriile Locuri de Muncă, Servicii și Afaceri (din Categoria Servicii, afaceri, echipamente firme);
        un Anunț poate privi un singur Produs;
        este necesar să indicați dacă Anunțul se referă la un singur articol, la mai multe articole sau la un set/pachet (un set înseamnă un set de elemente care constituie un întreg). Este posibil să adăugați informații referitoare la disponibilitatea Produsului în diferite culori sau în versiuni similare în cadrul unui singur Anunț (cu excepția Anunțurilor din Categoriile Servicii și Afaceri și Locuri de Muncă);
        același Produs poate face obiectul unui singur Anunț la un moment dat, însă acest lucru este valabil și pentru Anunțurile completate de către Utilizatori în termen de 14 zile de la data adăugării Anunțului;
        conținutul Anunțului nu poate include informații precum: conținut promoțional și publicitar, adrese de website și alte elemente care îi direcționează pe Utilizatori către servicii similare celor furnizate de Anunțuri Gratuite (respectiv servicii de publicare de oferte sau anunțuri de la utilizatorii de internet).
    În cazul în care Utilizatorul publică un Anunț într-o categorie eronată, Anunțuri Gratuite are dreptul de a schimba Categoria, însă în cazul în care o astfel de schimbare ar conduce la publicarea unui Anunț în afara Limitelor, Anunțul va fi dezactivat.
    Obiectul Anunțului nu poate constitui:
        o căutare de Produse (cu excepția Anunțurilor din Categoria Locuri de Muncă);
        oferte de întâlniri, de natură matrimonială sau sexuală;
        produse interzise, astfel cum acestea sunt enumerate în Anexa nr. 5 "Produse și servicii interzise sau permise condiționat" și orice alte bunuri, în măsura în care comercializarea acestora este interzisă prin legislația aplicabilă, bunuri provenite din furt sau în legătură cu care există proceduri judiciare sau administrative în curs sau bunuri care fac obiectul unor proceduri de executare silită sau care fac parte dintr-un patrimoniu subiect al unei proceduri de faliment sau insolvență.
    Publicarea unui Anunț pe Website se face de către Utilizator prin:
        click pe rubrica "Adaugă anunț” sau pe o rubrică similară;
        efectuarea plății (pentru Anunțurile Plătite).
    Afișarea unui Anunț în cadrul Serviciului începe după publicarea acestuia (publicarea este condiționată de plată serviciului, pentru Anunțurile Plătite) și durează încă alte 30 de zile, însă nu mai târziu de data la care apare una dintre următoarele împrejurări:
        Utilizatorul a vândut Produsul;
        Utilizatorul a modificat Anunțul într-o manieră care indică faptul că se referă la un alt Produs față de cel la care făcea referire inițial;
        Utilizatorul a șters Anunțul.
    În eventualitatea în care Anunțuri Gratuite constată apariția împrejurărilor menționate la punctul 4.8.a) sau 4.8.b), Anunțuri Gratuite va avea dreptul de a șterge Anunțul în conformitate cu principiile prevăzute la punctul 12 din Regulament.
    În cursul perioadei publicării unui Anunț în cadrul Serviciului, Utilizatorul poate modifica conținutul Anunțului și unii dintre parametrii acestuia și poate șterge Anunțul. Într-un interval de trei Zile anterior încheierii perioadei de afișare a Anunțului și până la data încheierii perioadei de afișare a Anunțului, Utilizatorul poate prelungi afișarea Anunțului cu încă 30 de Zile, dar prelungirea se va plăti în Categoriile cu Anunțuri plătite, precum și în cazul depășirii limitei într-o anumită categorie indicată în Anexa nr. 3 „Limita de anunțuri”.
    Posibilitatea de a modifica conținutul Anunțului nu se aplică modificărilor de preț sau altor parametri ai Anunțului publicat, care ar avea ca scop evitarea plății sumelor datorate Anunțuri Gratuite, pentru serviciile furnizate în cadrul Serviciului sau rambursarea fondurilor, în cazurile prevăzute în prezentul Regulament.
    După încheierea perioadei de afișare a Anunțului, indiferent de motiv, Anunțul este arhivat în fișierele Conturilor corespunzătoare, unde sunt disponibile Utilizatorilor pe o perioadă de 6 luni, dacă Utilizatorii nu elimină ei înșiși Anunțul arhivat înainte de expirarea acestei perioade. Utilizatorii trebuie să arhiveze conținutul Anunțului, precum și informațiile referitoare la Tranzacțiile încheiate.

5 Publicarea automată a Anunțurilor în Pagina Anunțuri Gratuite

    Utilizatorul are opțiunea de a publica, în mod automat, pe Pagina Anunțuri Gratuite, Anunțurile publicate pe Pagina Autovit și Pagina Storia, cu respectarea termenilor și condițiilor de utilizare a Paginii Anunțuri Gratuite, inclusiv, dar fără a se limita la numărul maxim de Anunțuri active permise simultan pentru același Utilizator.
    Dacă Utilizatorul și-a creat un cont atât pe Pagina Autovit și/sau Pagina Storia, cât și pe Pagina Anunțuri Gratuite, folosind aceeași adresă de e-mail, cele două conturi se vor sincroniza. În acest caz, Utilizatorul va avea obligația de a respecta atât Termenii și Condițiile de utilizare a Paginii Autovit și/sau Pagina Storia, cât și Termenii și Condițiile de utilizare a Paginii Anunțuri Gratuite.
    Dacă Utilizatorul nu deține un cont pe Pagina Anunțuri Gratuite, acest cont va fi creat, în mod automat, pe baza adresei de e-mail pe care Utilizatorul a folosit-o pentru a-și crea contul pe Pagina Autovit/ Pagina Storia.
    Anunțurile publicate în mod automat de pe Pagina Autovit/Pagina Storia pe Pagina Anunțuri Gratuite nu pot fi modificate sau șterse în Pagina Anunțuri Gratuite în mod independent, ci doar prin modificarea sau ștergerea Anunțurilor publicate pe Pagina Autovit/Pagina Storia. Orice modificare sau ștergere a Anunțurilor publicate pe Pagina Autovit/Pagina Storia va fi actualizată, în mod corespunzător, pe Pagina Anunțuri Gratuite.
    Anunțurile publicate pe Pagina Autovit/Pagina Storia, care sunt exportate automat pe Pagina Anunțuri Gratuite, păstrează durata de valabilitate conformă cu condițiile website-ului în care Anunțurile au fost publicate.
    Anunțurile publicate pe Pagina Autovit/Pagina Storia, care sunt exportate automat pe Pagina Anunțuri Gratuite, pot depăși numărul de Anunțuri Gratuite specifice categoriilor cu Limite de Anunțuri Gratuite definite, fără a genera costuri suplimentare pentru Utilizator.

6 Anunțuri Gratuite

    Publicarea unui Anunț pe Website de către Utilizator în cadrul Limitei este gratuită. Limitele pentru fiecare Categorie, Limitele aplicabile Utilizatorilor profesioniști și situațiile în care Limita nu se aplică sunt prevăzute în Anexa nr. 3 “Limita de Anunțuri”.
    Utilizatorul poate avea un număr total de 100 de Anunțuri active publicate simultan în cadrul limitelor (Anunțuri Gratuite).
    Utilizatorul va fi informat de către Anunțuri Gratuite cu privire la expirarea Limitei prin intermediul unui mesaj disponibil în Cont, în cazul în care accesul în Cont se face de pe calculator sau laptop. Publicarea de către Utilizator în cadrul Serviciului a altui Anunț sau a unui Anunț în cadrul unei Categorii pentru care nu s-a acordat o Limită se va face în schimbul unui preț.

7 Anunțuri Plătite

    Publicarea de către Utilizator a unui Anunț Plătit pe Website este posibilă după achiziționarea de către Utilizator:
        a unui singur Anunț - în conformitate cu lista de prețuri corespunzătoare unei anumite Categorii - Anexa nr. 7 "Lista de prețuri";
        a unui singur Anunț împreună cu un pachet de Servicii Plătite – Anunț premium individual, disponibil în anumite Categorii, în conformitate cu Anexa nr. 6 "Pachete Business și Premium";
        a unui pachet de Anunțuri disponibil în cadrul ofertei de pe Website în conformitate cu Anexa nr. 6 "Pachete Business și Premium", cu mențiunea că în cazul achiziționării unui pachet de Anunțuri înainte de utilizarea Limitei, pachetul de Anunțuri se va utiliza cu prioritate.
    Achiziționarea unui pachet de Anunțuri sau a unui singur Anunț este posibilă prin utilizarea formularului corespunzător disponibil pe Website.
    Activarea unui Anunț Plătit în cadrul Serviciului va avea loc ulterior afișării plății în contul Anunțuri Gratuite.
    Pachetele de Anunțuri includ și Serviciile Plătite prevăzute în Anexa 6 "Pachete Business și Premium".

8 Servicii de Promovare a Anunțurilor

    Pentru a crește vizibilitatea Anunțurilor, Utilizatorii pot recurge la Servicii de Promovare plătite, sub forma Promovării în lista de Anunțuri, Promovării pe prima pagină a Website-ului și a Reactualizării plătite, prezentate în detaliu în Anexa nr. 2 "Servicii de Promovare".
    Utilizatorul poate utiliza orice Servicii de Promovare la momentul publicării Anunțului sau pe parcursul afișării acestuia.
    Serviciile de Promovare și Pachetele aferente acestora sunt furnizate pentru un singur Anunț, ceea ce înseamnă că nu este posibilă utilizarea unui pachet de Servicii de Promovare pentru diferite Anunțuri.
    Serviciile de Promovare sunt de asemenea disponibile în calupuri de astfel de servicii, astfel cum se prevede în Anexa nr. 2 “Servicii de Promovare”. Activarea Pachetelor de Servicii de Promovare are loc în momentul în care începeți utilizarea Serviciilor de Promovare incluse în Pachet. Regulile referitoare la Serviciile de Promovare care fac obiectul Pachetului rămân neschimbate.
    Grupul Anunțuri Gratuite nu este responsabil pentru eficacitatea Serviciilor de Promovare, care sunt înțelese ca reprezentând o creștere reală a interesului față de un Anunț sau de Produsul oferit prin acesta.

9 Plăți

    Utilizatorul va fi informat, în mod vizibil, pe Website cu privire la prețul actual al Serviciilor cu Plată selectate, de fiecare dată. Toate prețurile indicate pe Website sau în listele de prețuri cuprinse în Anexa nr. 7 “Lista de prețuri” și în Anexa nr. 6 "Pachete Business și Premium" sunt prețuri brute (care includ taxa pe valoare adăugată, respectiv TVA) exprimate în Euro (EUR).
    Plățile din cadrul Serviciului se efectuează în avans, respectiv în cuantumul total necesar pentru un anumit Serviciu Plătit, înainte de începerea furnizării acestuia, prin intermediul formelor de plată puse la dispoziție de către Anunțuri Gratuite. În Categoria Locuri de muncă, plata se poate face și ulterior, respectiv în mod cumulat la sfârșitul fiecărei luni calendaristice, cu privire la toate Serviciile Plătite furnizate Utilizatorului în cadrul Website-ului, într-o anumită lună (plata la sfârșitul lunii).
    În cazul în care plata se efectuează în avans, furnizarea Serviciului Plătit nu va începe mai devreme de momentul în care plata aferentă acestui Serviciu Plătit nu a fost creditată integral în contul Anunțuri Gratuite. În cazul plăților efectuate prin Ordin de Plată, Anunțuri Gratuite va livra serviciul într-un interval de 24-72 ore de la momentul confirmării plății de către furnizorul serviciului de plată.
    În cazul plăților efectuate la sfârșit de lună, în Categoria Locuri de muncă, începerea furnizării Serviciului Plătit va avea loc în momentul publicării respectivului Anunț sau la alegerea Utilizatorului Serviciului Plătit.
    Utilizatorul, la latitudinea sa, poate efectua plata utilizând una dintre metodele de plată disponibile în conformitate cu informațiile furnizate în cadrul procesului de selectare a respectivului Serviciu și cu ajutorul instrucțiunilor de plată din cadrul Anunțuri Gratuite Wallet și ale secțiunii Ajutor.
    Utilizarea oricăreia dintre metodele de plată (cu excepția plăților din Anunțuri Gratuite Wallet) va necesita stabilirea unui raport juridic separat cu furnizorul serviciului respectiv de plată și acceptarea Regulamentului acestuia, precum și a Politicilor sale de confidențialitate. Anunțuri Gratuite nu este parte la un astfel de raport și nu are posibilitatea de a interveni asupra conținutului sau implementării acestuia. În cazul oricăror probleme legate de plată, Utilizatorul trebuie să contacteze operatorul de plăți relevant, în vederea clarificării oricăror dubii sau a depunerii unei plângeri. În situații excepționale și în limita posibilităților tehnice și organizatorice, Anunțuri Gratuite va acorda sprijin Utilizatorului în vederea clarificării problemei. Anunțuri Gratuite nu își asumă responsabilitatea pentru serviciile de plată furnizate de un prestator extern de servicii.
    Furnizarea de servicii Utilizatorului de către Anunțuri Gratuite este documentată prin intermediul facturilor emise de Furnizor, în conformitate cu regulamentul aplicabil.
    Utilizatorul are obligația de a actualiza datele înregistrate în Cont necesare pentru emiterea facturii de către Furnizorul Serviciului, imediat după apariția oricărei astfel de modificări.
    Forma implicită de emitere a facturilor, disponibilă pentru Utilizatori, este cea în format electronic. Acceptarea Regulamentului constituie și acceptarea transmiterii (punerii la dispoziție) a facturilor în format electronic, în conformitate cu dispoziții legale aplicabile și în sensul Regulamentului.
    Sub rezerva condițiilor prevăzute prin prezentul Regulament, Anunțuri Gratuite pune la dispoziția Utilizatorului facturile, în format electronic, garantând autenticitatea provenienței, a integrității conținutului și a legalității acestora, în special prin salvarea acestora în format pdf și prin punerea lor la dispoziția Utilizatorului, în Contul acestuia, oferindu-i posibilitatea Utilizatorului de a le vizualiza și a le descărca. Utilizatorul care primește facturile în format electronic are obligația de a le descărca și salva, el însuși. Utilizatorul poate vizualiza și descărca facturile emise, din Contul său, înregistrându-se pe Website folosind doar un computer sau laptop.
    Un Utilizator care dorește o factură în format tipărit, poate opta pentru această variantă, adresând o solicitare expresă în acest sens, la adresa de contact: contact@Anunțuri Gratuite.ro.
    În cazul încetării anticipate a afișării Anunțului, din cauza ștergerii Anunțului de către Utilizator sau în cazul în care Produsul a fost vândut ori Utilizatorul a schimbat obiectul Anunțului de așa manieră încât să indice faptul că acesta se referă la un alt Produs față de cel la care se făcea referire inițial, costul perceput pentru publicarea Anunțului și pentru Serviciile Plătite aferente acestuia, pentru perioada neutilizată, nu va fi restituit.
    Anunțurile care sunt ilegale sau încalcă prevederile Regulamentului, în special cele: adăugate în cadrul unei categorii eronate, care sunt similare sau dublate, care se repetă de multe ori (de natură spam), considerate ofensatoare, care au conținut pornografic sau erotic, conținut care poate fi interpretat ca promovând activități sexuale sau erotice în schimbul unor sume de bani, care constituie o tentativă de fraudă, care încalcă orice drepturi de autor, vor fi șterse, iar comisionul perceput anterior pentru obiectul Anunțului și pentru Serviciile Plătite aferente respectivului Anunț vor fi restituite în contul Utilizatorului, sub formă de puncte folosite pentru utilizarea serviciilor din cadrul Serviciului în termen de 90 de Zile de la momentul ștergerii respectivului Anunț. La solicitarea Utilizatorului, comisionul poate fi restituit în numerar, în mod direct în contul bancar din care s-a efectuat plata sau în conformitate cu metoda de plată utilizată. În cazul în care un Anunț este șters după plasarea acestuia în cadrul Serviciului, Utilizatorul va avea obligația de a achita Serviciile furnizate până în momentul ștergerii Anunțului din cadrul Serviciului. În același timp, în cazul în care o plată se efectuează prin SMS, Serviciul va deduce comisionul perceput de către operatorul serviciului de plată prin SMS pentru activarea Anunțului.10 Răspunderea Vânzătorului presupune ca acesta:

    în cazul livrării prin FanCourier, să ofere datele de contact și adresa corecte, pentru ca agentul de curierat să poată ridica Produsul/ în cazul livrării prin Poșta Română, să selecteze oficiul poștal dorit pentru expediere, dintre cele disponibile în Platformă și să ofere datele de contact si adresa corecte pentru returnarea banilor, dacă este cazul;
    să anuleze comanda plasată din Contul său, folosind tab-ul “Vândute” în cazul în care Cumpărătorul nu mai dorește Produsul;
    să livreze Produsul conform cu oferta, să ambaleze Produsul corespunzător și să nu propună spre transport produse interzise prin lege;
    să întocmească foaie de transport pentru fiecare Produs pe care îl livrează prin serviciul “Livrare Anunțuri Gratuite”;
    să folosească doar FanCourier sau Poșta Română pentru serviciul “Livrare Anunțuri Gratuite”;
    să permită verificarea coletului de către Cumpărător, înainte de plata contravalorii sale;
    în cazul livrării prin Fan Courier, să comunice cu agentul de curierat pentru primirea prețului pentru achiziționarea Produsului, atunci când coletul este acceptat de Cumpărător, respectiv modalitatea de returnare a coletului, atunci când Produsul este refuzat de către Cumpărător; în cazul livrării prin Poșta Română, să verifice cutia poștală și notificările transmise de Posta Română cu privire la statusul coletului;
    să achite returul livrării Produsului în cazul în care Cumpărătorul nu poate fi contactat pentru a i se face livrarea sau a refuzat coletul după verificare;
    să achite orice eventuale costuri suplimentare, generate de excepțiile de la greutățile agreate între Anunțuri Gratuite și Fan Courier/Poșta Română (informații despre greutățile agreate sunt accesibile în Platformă).
    în cazul livrării prin Poșta Română, să ridice avizul Poștei Române (din cutia poștală) și să se deplaseze la oficiul poștal ales pentru expediere, în vederea ridicării sumei achitate de Cumpărător, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii avizului.
11 Răspunderea Cumpărătorului presupune ca acesta:

    în cazul livrării prin Fan Courier, să introducă datele de contact și adresa corecte în Platforma Anunțuri Gratuite, pentru ca Vânzătorul să poată plasa comanda, iar agentul de curierat să poată face livrarea; în cazul livrării prin Poșta Română, să selecteze oficiul poștal dorit pentru destinație, dintre cele disponibile în Platformă și să ofere datele de contact si adresa corecte pentru a fi notificat de Poșta Română cu privire la ajungerea coletului în oficiul postal ales;
    să anuleze comanda direct din Platforma Anunțuri Gratuite, dacă nu mai dorește Produsul;
    să verifice vizual Produsul înainte de plată, pentru a se asigura că a primit ceea ce a cumpărat, dar nu mai mult de 5 (cinci) minute;
    să plătească contravaloarea menționată pe foaia de transport către agentul de curierat/ agentul poștal, dacă acceptă coletul;
    să refuze coletul și să anunțe cât mai repede reprezentanții Anunțuri Gratuite la contact@Anunțuri Gratuite.ro, în cazul în care Vânzătorul afirmă că oferă serviciul “Livrare Anunțuri Gratuite”, dar nu îndeplinește această promisiune sau dacă Produsul nu corespunde cu cel din Anunț;
    să resigileze pachetul, dacă decide să nu cumpere Produsul după verificare.

12 Răspunderea Curierului (Fan Courier) presupune ca acesta:

    să se deplaseze la Vânzător și să preia coletul specificat în comanda plasată de acesta online, prin intermediul Website-ului;
    să contacteze Vânzătorul, în cazul în care destinatarul nu răspunde sau are datele de livrare incorecte și să stabilească împreună o modalitate de a lua legătura cu destinatarul și/sau pentru a primi acordul de a aduce Produsul înapoi Vânzătorului;
    să nu se mai deplaseze la adresa destinatarului și să returneze comanda pentru Cumpărător, dacă este anunțat de oricare din ei că tranzacția s-a anulat;
    să nu ridice Produse neambalate, ambalate necorespunzător sau Produse interzise prin lege;
    să nu ridice colete considerate ca având serviciul “Livrare Anunțuri Gratuite” fără nota de transport;
    să permită Cumpărătorului să verifice vizual Produsul, timp de 5 minute, înainte de plată;
    să preia contravaloarea coletului de la Cumpărător;
    pentru rambursarea sumei încasate de la Cumpărător să transfere banii în contul Vânzătorului, în decursul a 2 zile lucrătoare;
    să contacteze Vânzătorul în situația în care Produsul este refuzat și să stabilească împreună condițiile de returnare;
    dacă Vânzătorul nu răspunde agentului de curierat pentru returnarea banilor, să încerce contactarea lui prin toate mijloacele disponibile și să păstreze banii la departamentul financiar Fan Courier, până la revendicarea lor de către expeditor;
    să livreze coletul în aceeași stare în care l-a preluat de la Vânzător, atât când îl aduce la Cumpărător, cât și dacă îl aduce înapoi la Vânzător, în cazul unui retur.

    Răspunderea Agentului poștal (Poșta Română) presupune ca acesta:

    să accepte Produsul depus de Vânzător la oficiul poștal selectat, conform opțiunilor din Platforma;
    să nu accepte spre transmitere Produse neambalate, ambalate necorespunzător sau Produse interzise prin lege;
    să nu accepte spre transmitere colete considerate ca având serviciul “Livrare Anunțuri Gratuite”, fără notă de transport;
    să permită Cumpărătorului, în incinta oficiului poștal ales de Cumpărător, să verifice vizual Produsul, timp de 5 minute;
    să preia contravaloarea coletului de la Cumpărător;
    pentru rambursarea sumei încasate de la Cumpărător să se deplaseze la adresa Vânzătorului, pentru predarea sumei încasate, în numerar sau, în cazul în care Vânzătorul nu poate fi găsit, să lase avizul în cutia poștală.
    să notifice Vânzătorul în situația în care Produsul este refuzat și să stabilească împreună condițiile de returnare;
    să livreze coletul în aceeași stare în care l-a preluat de la Vânzător, atât când îl aduce la Cumpărător, cât și dacă îl aduce înapoi la Vânzător, în cazul unui retur.

13 Acțiuni ale Utilizatorilor care sunt ilegale sau incompatibile cu Regulamentul

    Utilizatorul are dreptul de a utiliza Serviciul în conformitate cu scopul acestuia, în limitele stabilite de lege și de bunele practici, respectând drepturile și interesele celorlalți Utilizatori și ale terțelor persoane. În particular, Utilizatorul se obligă:
        să nu întreprindă acțiuni care ar putea interveni asupra funcționării corespunzătoare a Serviciului, inclusiv să nu intervină asupra conținutului Serviciului, Contului sau Conturilor celorlalți Utilizatori sau asupra elementelor IT ale Serviciului;
        să nu întreprindă acțiuni ilegale, inclusiv transmiterea sau publicarea prin intermediul funcțiilor Serviciului de conținuturi care încalcă legea, drepturi personale, de conținut care cuprinde sau distribuie materiale de pornografie infantilă sau terorism și conținut care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unor terțe persoane, precum și de conținut cu caracter discriminatoriu sau rasist;
        să nu efectueze, cu ajutorul funcțiilor Website-ului, vânzarea (și să nu întreprindă alte acțiuni cu efect similar) de Produse cuprinse în Anexa nr. 5 "Produse și servicii interzise sau permise condiționat" și să nu le comercializeze fără îndeplinirea condițiilor impuse în Anexa nr. 5. Este de asemenea interzisă comercializarea Produselor interzise prin lege, a Produselor care provin din săvârșirea oricărei infracțiuni, inclusiv, dar fără a se limita la bunurile obținute prin furt, tâlhărie, înșelăciune furt sau a Bunurilor cu privire la care se află în derulare un litigiu, care fac obiectul unor proceduri de executare silită sau care sunt incluse în patrimonii care fac obiectul unor proceduri de faliment sau de reorganizare;
        să nu inducă în eroare Utilizatorii Serviciului sau Anunțuri Gratuite, de ex., prin furnizarea de informații false referitoare la Produs sau prin tăinuirea unor informații relevante;
        să se abțină de la acționa cu rea-credință și de la a utiliza în mod abuziv funcțiile Serviciului, prin utilizarea Serviciului contrar destinației acestuia și contrar Regulamentului.
    Utilizatorul are obligația de a respecta prevederile punctului 12.1 din Regulament la fiecare etapă de utilizare a Serviciului și în legătură cu fiecare funcție oferită, inclusiv în cazul publicării Anunțurilor și al transmiterii de mesaje către alți Utilizatori.
    Publicarea sau transmiterea oricărui conținut pe Website se realizează în mod automat, prin utilizarea interfeței Website-ului și fără participarea Anunțuri Gratuite. Furnizorul nu verifică în mod automat întregul conținut transmis prin intermediul funcțiilor Website-ului.
    În cazul unor modificări ale conținutului unui Anunț, aduse de către Utilizator ulterior publicării acestuia în cadrul Serviciului, Anunțuri Gratuite își rezervă dreptul de a edita conținutul care nu este în conformitate cu Regulamentul sau de a șterge Anunțul.
    Fiecare persoană care utilizează Serviciul are dreptul și posibilitatea de a raporta către Anunțuri Gratuite orice conținut care este ilegal sau contrar Regulamentului, distribuit prin intermediul funcțiilor Serviciului, cu ajutorul funcției "raportarea încălcărilor," care este disponibilă, fie (i) în cadrul Anunțului ( butonul "Raportează"), fie (ii) în cadrul formularului de contact (motiv: “Vreau să raportez o înșelăciune/comportament inadecvat”). În măsura în care este posibil, persoana care efectuează raportarea va furniza toate datele necesare identificării de către Anunțuri Gratuite a conținutului neconform, inclusiv numărul de identificare al Anunțului și motivele pentru care aceasta consideră conținutul a fi ilegal sau contrar Regulamentului și, la latitudinea sa, detaliile de contact.
    Ca urmare a constatării nerespectării oricăror dintre prevederile prezentului document de către oricare dintre Anunțurile publicate pe Website, Anunțuri Gratuite poate:
        bloca imediat respectivul conținut, în particular, Anunțul, precum și toate Serviciile de promovare aferente acestuia. În eventualitatea blocării, conținutul nu va fi vizibil sau disponibil persoanelor care utilizează Serviciul, iar în Contul respectivului Utilizator Anunțul va apărea la secțiunea “Moderate”;
        lua măsuri de verificare adecvate, pentru stabilirea împrejurărilor cazului, acționând în mod proporțional și rezonabil, inclusiv, de exemplu, prin contactarea persoanei care a raportat, a autorului conținutului, a autorității competente sau a unui consultant extern;
        notifica Utilizatorii profesioniști, cel târziu în momentul în care blocarea devine efectivă, sub forma unui e-mail, despre motivele refuzului, indicând conținutul blocat, motivele deciziei de blocare (inclusiv conținutul rapoartelor de abuz după anonimizarea acestora, dacă legea impune astfel), cu indicarea dispozițiilor legale sau contractuale încălcate;
        Prevederile clauzei 12.6.c) nu se aplică dacă notificarea unei autorități publice competente, dispoziții legale obligatorii sau necesitatea de a asigura protecție Utilizatorilor, au ca rezultat obligația de a nu dezvălui informațiile menționate în acest punct.
    Utilizatorul profesionist are oportunitatea de a contesta decizia privind blocarea conținutului trimis sau publicat de acesta folosind funcționalitatea Paginii Anunțuri Gratuite, prin transmiterea unei obiecții Furnizorului, oferind informații cu privire la conținutul blocat. Dispozițiile care reglementează procedura reclamațiilor se aplică în consecință.
    Dacă opoziția menționată la punctul 12.7. este întemeiată sau dacă circumstanțele care atestau nelegalitatea sau neconformitatea conținutului blocat în raport cu dispozițiile prezentului Regulament au încetat să mai existe:

            1. Conținutul blocat este restabilit, prin punerea la dispoziție de către Furnizor Utilizatorului profesionist, sub forma unei copii lucrative, a Anunțului sau a unui mesaj disponibil în Cont. Utilizatorul va putea decide asupra publicării sau transmiterii Anunțului prin intermediul Website-ului;

            2. Dacă Anunțul blocat a fost acoperit de unul dintre Serviciile Plătite, taxa percepută pentru publicarea Anunțului și prestarea Serviciilor Plătite asociate cu Anunțul va fi returnată în contul Utilizatorului profesionist, într-un cuantum proporțional cu perioada în care Serviciul nu a fost prestat, sub forma unor credite dedicate reutilizării Serviciilor, într-un termen de 90 de zile de la ștergerea Anunțului. La solicitarea Utilizatorului, taxa poate fi restituită în numerar, direct în contul bancar din care s-a efectuat plata sau în conformitate cu metoda de plată utilizată.

       9. Dacă opoziția este considerată nefondată sau obiecția nu este formulată de Utilizator în termen de 7 zile de la obținerea informațiilor specificate la punctul 12.6.c):

             1. Conținutul blocat este irevocabil îndepărtat;

             2. Dacă Anunțul blocat a fost acoperit de unul dintre Serviciile Plătite, taxa percepută pentru publicarea Anunțului și prestarea Serviciilor Plătite asociate cu Anunțul va fi returnată în contul Utilizatorului profesionist, într-un cuantum proporțional cu perioada în care Serviciul nu a fost prestat, sub forma unor credite dedicate reutilizării Serviciilor, într-un termen de 90 de zile de la ștergerea Anunțului. La solicitarea Utilizatorului, taxa poate fi restituită în numerar, direct în contul bancar din care s-a efectuat plata sau în conformitate cu metoda de plată utilizată.

      10. Anunțuri Gratuite are dreptul de a șterge orice Anunț sau de a bloca conturile în cazul în care există suspiciunea că, prin intermediul Anunțurilor publicate sau a conturilor create, s-au adus sau se pot aduce prejudicii referitoare la securitatea activității altor Utilizatori ai serviciului. De asemenea, Furnizorul are dreptul de a șterge Anunțul sau de a bloca contul, în cazul în care Anunțul afectează în mod negativ reputația Furnizorului sau este, în orice alt fel, dăunător pentru Furnizor.

      11. Anunțuri Gratuite își rezervă dreptul de a refuza crearea unui cont sau de a bloca un cont deja creat în cazul în care, din verificările legitime ale Furnizorului, rezultă că utilizatorul sau reprezentantul utilizatorului a produs sau poate produce un prejudiciu financiar Furnizorului.

      12. În cazul unei încălcări grave a legii prin utilizarea Serviciului, precum și al unei încălcări grave sau repetate a prevederilor Regulamentului, în special în cazul unor tentative repetate de publicare sau de diseminare de conținut ilegal de către un anumit Utilizator sau de diferiți Utilizatori care acționează împreună sau în baza unui acord, inclusiv utilizarea mai multor Conturi, în conformitate cu principiul proporționalității și cu cel privind libertatea de circulație, Anunțuri Gratuite poate suspenda sau bloca temporar ori permanent Contul sau Conturile, fapt care va echivala cu o suspendare sau blocare a furnizării serviciilor, având în vedere următoarele reguli:

        suspendarea Contului înseamnă suspendarea temporară a funcționării acestuia. Utilizatorul al cărui Cont a fost suspendat pierde posibilitatea de a utiliza Serviciul în mod activ, ceea ce înseamnă că acesta nu poate trimite mesaje prin intermediul funcției de chat și nu poate publica Anunțuri. Cu toate acestea, se poate vizualiza Serviciul, istoricul mesajelor și Anunțurile publicate, precum și depunerile din propriul Anunțuri Gratuite Wallet, însă pentru retragerea fondurilor atribuite, Utilizatorul trebuie să contacteze Serviciul de Asistență Clienți/Centrul de Asistență la următoarea adresă email contact@Anunțuri Gratuite.ro;
        blocarea unui Cont implică pierderea de către Utilizator a posibilității de a se autentifica în Cont.

       13. Utilizatorul profesionist va fi informat în cazul suspendării sau blocării unui conținut dat, cel târziu în momentul în care suspendarea/ blocarea devine efectivă, sub forma unui e-mail, indicând conținutul suspendat/blocat, motivele deciziei de suspendare/ blocare, precum și dispozițiile legale sau contractuale încălcate.

       14. Pentru evitarea oricărui dubiu, opoziția formulată în temeiul articolului 12.7, nu afectează dreptul Utilizatorului profesionist de a depune o plângere în conformitate cu articolul 14 din prezentul document.

14 Sistemul de evaluare (Rating și Feedback) - beta

    În cadrul Serviciului, este pus la dispoziție un sistem de evaluare, care permite  Utilizatorului să ofere celorlalți Utilizatori o evaluare subiectivă asupra experienței tranzacționale avute. Experiența tranzacțională se evaluează, în mod special, în funcție de: existența unei descrieri clare și serioase a Produsului, modul de comunicare între Utilizatori, receptivitate, implicare, timpul de achiziționare și/sau livrare a Produsului, punctualitate, etc. Baza evaluării este contactul dintre Utilizatori, sub orice formă, și nu exclusiv încheierea efectivă unei tranzacții.
    Evaluarea se realizează în modalitatea, forma, termenul și categoriile indicate pe Website.
    Evaluarea (rating) va fi prezentată și afișată pe Website pe o scară de la 1 la 10 (cu o zecimală), pe baza mediei tuturor evaluărilor, emise de Utilizatori.
    Feedback-ul descriptiv (feedback) va fi vizibil doar pentru Utilizatorul evaluat, afișat în Contul său. Suplimentar, va avea un rol auxiliar în scopul verificării limitate de către Furnizor a acțiunilor Userilor.
    Dacă mai mult de o evaluare este acordată unui Utilizator, doar evaluarea cea mai recentă va fi inclusă în ratingul mediu calculat pentru respectivul Utilizator.
    Evaluarea nu poate să contravină dispozițiilor prezentului document și dispozițiilor legale, și, în special, nu va conține:

    cuvinte vulgare, conținut obscen, pornografic sau conținut care incită la ură, rasism, xenofobie și conflicte între națiuni;
    adrese web sau link-uri către alte site-uri web;
    conținut publicitar, alt conținut comercial;
    date ale Utilizatorilor sau ale altor persoane fizice, în special: nume și prenume, locul de reședință, numărul de telefon sau adresa de e-mail, numărul de cont bancar,
    conținut care încalcă drepturile terților, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală, bunele maniere, drepturile personale sau reputația altor Utilizatori sau terți,
    conținut care este rezultatul unui acord cu alți Utilizatori sau terți pentru a influența corectitudinea și transparența evaluării;
    conținut fals, defăimător sau fapte de concurență neloială.

      7. Anunțuri Gratuite își rezervă dreptul de a exclude anumite evaluări din ratingul mediu al Utilizatorului sau de a șterge o evaluare, total sau parțial, atunci când o evaluare sau un feedback:

    se referă la un alt Utilizator decât cel evaluat;
    este emisă de Utilizator pentru el însuși;
    este emisă de angajații, rudele sau afinii Utilizatorului evaluat;
    este emisă ca urmare a contactului cu Utilizatorul realizat exclusiv în scopul emiterii unui rating și a unei evaluări (de exemplu, pentru a ridica sau a subestima artificial credibilitatea Utilizatorului);
    este emisă dintr-un Cont creat pe baza unei adrese de e-mail temporare;
    a fost realizat într-un mod care indică automatizarea expunerii sau prin intermediul unor soluții care evită analiza traficului de rețea;
    încalcă Condițiile de Utilizare în orice alt mod.

      8. Pentru scopul evaluării, la momentul emiterii sale, Utilizatorul acordă Furnizorului un drept neexclusiv, nelimitat teritorial și fără taxă, de utilizare și punere la dispoziția publicului, în condițiile prevăzute în acest document.

      9. Sistemul de evaluare (rating și feedback) se află momentan în faza de testare - versiunea beta, astfel că nu toate funcționalitățile sau soluțiile descrise mai jos funcționează exclusiv fără erori sau sunt disponibile tuturor Utilizatorilor.

15 Procedura de depunere și soluționare a plângerilor și sesizărilor

    În cazul existenței oricăror nereguli legate de operarea Serviciului, inclusiv de natură tehnică, Utilizatorul sau Vizitatorul ar trebui să contacteze mai întâi Serviciul de Asistență Clienți/Centrul de Asistență la adresa contact@Anunțuri Gratuite.ro, furnizând informațiile necesare pentru identificarea problemei.
    Anunțuri Gratuite depune toate diligențele pentru a furniza servicii de cea mai înaltă calitate. Independent de cele de mai sus, Utilizatorul are dreptul de a depune, în mod gratuit, o plângere cu privire la lipsa de performanță sau la performanța necorespunzătoare a serviciilor furnizate de Anunțuri Gratuite, în baza Regulamentului.
    Utilizatorii au de asemenea posibilitatea să transmită Furnizorului oricând plângeri și/sau sesizări cu privire la activitățile cu aparență nelegală desfășurate de un Utilizator al Website-ului, ori cu privire la informațiile cu aparență nelegală furnizate de un Utilizator al Website-ului, despre care au cunoștință.
    O plângere poate fi depusă prin transmiterea unui mesaj la adresa: contact@Anunțuri Gratuite.ro sau în scris, la adresa poștală a Anunțuri Gratuite.
    Plângerile și/sau sesizările transmise Furnizorului vor include datele de identificare a Utilizatorului, numărul de identificare a Anunțului ce face obiectul plângerii (dacă reclamația sau sesizarea priveste un anumit Anunț), precum și orice alte date necesare Furnizorului în vederea identificării evenimentului sesizat și/sau a Anunțului reclamat (după caz) și o descriere cât mai detaliată a motivului pentru care a fost înaintată plângerea/sesizarea, astfel încât Furnizorul să o poată soluționa în cel mai scurt timp posibil.
    Plângerile/sesizările vor fi analizate și vor primi răspuns în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la primirea acestora de către Furnizor, în cazul în care au fost însoțite de un set complet de date necesare identificării Utilizatorului, Anunțului și/sau a problemei. În situația în care petentul nu a transmis Furnizorului toate datele necesare identificării problemelor semnalate și soluționării plângerii/sesizării respective, acesta va fi înștiințat de Furnizor cu privire la informațiile lipsă, urmând ca termenul de soluționare de mai sus să fie prelungit corespunzător.
    Pentru a se adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Utilizatorul poate accesa link-ul: http://www.anpc.gov.ro.

16 Reclamații ale Utilizatorilor profesioniști și mediere

    Un Utilizator profesionist poate formula o reclamație în următoarele situații:

           1. pretinsa nerespectare de către Furnizor a obligațiilor impuse de prezentul document și de Regulamentul (UE) 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online;

           2. prezența unor dificultăți tehnice în ceea ce privește funcționarea Paginii, de natură să afecteze utilizarea serviciilor oferite de Furnizor;

           3. întreprinderea unor activități/ luarea unor măsuri de către Furnizor, de natură să afecteze situația Utilizatorului profesionist;

           4. blocarea, de către Furnizor, a conținutului selectat, publicat sau trimis de Utilizatorul profesionist sau blocarea Contului Utilizatorului profesionist, în conformitate cu punctul 12 din Regulament.

        2. Reclamația poate fi transmisă prin funcționalitatea „Ajutor și contact” disponibilă în Pagina Anunțuri Gratuite, în cadrul “Formularului de contact”, prin selectarea motivului “Sesizări din partea utilizatorilor profesioniști conform reglementării (UE) 2019/1150”, vizat de prezenta secțiune sau în scris, la adresa Anunțuri Gratuite. În cuprinsul reclamației, Utilizatorul profesionist va furniza, în măsura în care este posibil, date și/sau informații care să permită Anunțuri Gratuite să verifice corect și complet plângerea, în special ID-ul Anunțului, explicația motivelor pentru care nu consideră conținutul ilegal sau contrar Termenilor și Condițiilor Generale și, la alegerea sa, date de contact.

       3. Dispozițiile articolului 14.3 – 14.5 de mai sus se aplică în mod corespunzător plângerilor formulate de Utilizatorii profesioniști în temeiul acestei secțiuni.

       4. Utilizatorul profesionist poate solicita mediere pentru soluționarea diferendelor care apar între acesta și Anunțuri Gratuite, în legătură cu serviciile furnizate de Anunțuri Gratuite, inclusiv pentru diferendele referitoare la motive invocate prin plângeri formulate în temeiul articolului 15.1. de mai sus. Anunțuri Gratuite va încerca soluționarea amiabilă a oricărei astfel de dispute, prin intermediul mediatorilor care cooperează cu Centrul de Soluționare Eficientă a Disputelor (CEDR). Lista mediatorilor și a reglementărilor privind medierea sunt disponibile la https://www.cedr.com/p2bmediation/. Medierea este taxabilă, iar Anunțuri Gratuite va suporta o parte rezonabilă din totalul costurilor de mediere, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online.

        5. Utilizatorul profesionist poate oricând să propună un alt mediator, cu ajutorul căruia este dispus să efectueze procedura medierii.

        6. Opțiunea medierii este voluntară. Anunțuri Gratuite își rezervă dreptul de a refuza participarea la mediere sau de a refuza mediatorul propus de Utilizatorul profesionist.

17 Soluționarea alternativă a disputelor

    Consumatorul are posibilitatea de a recurge la modalități de soluționare a disputelor în care este implicat acesta în conformitate cu Procedura privind soluționarea online a disputelor elaborată de Comisia Europeană, care este disponibilă la adresa: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=RO.
    Consumatorul are posibilitatea de a recurge la un mecanism de solutionare alternativă a litigiului („SAL”) prin intermediul Entității SAL din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului („ANPC”), procedura fiind disponibilă la adresa: http://www.anpc.gov.ro/categorie/1271/sal.
    Pentru a putea fi soluționată prin intermediul SAL, reclamația trebuie formulată, cu bună credință, în termen de 1 an de la data la care aceasta a fost prezentată către Anunțuri Gratuite sau de la data săvârșirii faptei care a dat naștere litigiului. Mai mult, anterior recurgerii la soluționarea prin intermediul SAL, consumatorul trebuie să încerce să soluționeze plângerea direct cu Anunțuri Gratuite, procedura fiind accesibilă doar în cazul în care Anunțuri Gratuite nu a soluționat disputa în mod satisfăcător. De asemenea, consumatorul nu trebuie să fi recurs anterior la soluționarea de către o altă entitate SAL, de către o instanță de judecată, sau de către o altă autoritate publică.
    Pentru a putea accesa această procedură de rezolvare alternativă a disputei, consumatorul trebuie să înainteze o cerere, disponibilă la adresa https://anpc.ro/galerie/file/diversefg/CerereSAL2.pdf. În cazul în care Direcția SAL nu poate analiza reclamația, va transmite ambelor părți o explicație privind motivele neanalizării litigiului în termen de 21 de zile calendaristice de la primirea dosarului de reclamație.
    Direcția SAL dispune de un punct de contact la care consumatorii pot apela pentru a primi informații cu privire la procedura alternativă de soluționare a litigiilor și poate fi contactată la următoarele adrese: Blvd. Aviatorilor nr.72, București, 011865, România, adresa de email dsal@anpc.ro  sau la numărul de telefon 0213121275.

18 Prevederi finale

    Anunțuri Gratuite își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, cu respectarea următoarelor reguli:
        se pot aduce modificări la Regulament din considerente organizatorice, legale sau tehnice, iar acestea pot implica și modificarea costurilor, listelor de prețuri și a Termenilor și condițiilor aplicabile Serviciilor Plătite;
        Utilizatorul va fi informat cu privire la fiecare astfel de modificare prin plasarea informațiilor în pagina Serviciului, care vor fi vizibile după conectarea corectă în Cont. Puteți accesa Termenii și Condițiile oricând la adresa: https://ajutor.Anunțuri Gratuite.ro/hc/ro/articles/360000011300-Condi%C8%9Bii-de-utilizare. Suplimentar, Utilizatorii profesioniști vor fi notificați cu privire la aceste modificări, pe cale electronică;
        modificările intră în vigoare la data indicată de Anunțuri Gratuite, dar nu mai devreme de 15 zile de la notificarea modificărilor, cu excepția cazului în care dispozițiile legii aplicabile prevăd altfel;
        modificările nu pot conduce la privarea sau limitarea drepturilor Utilizatorului legate de Serviciile Plătite deja achiziționate. Cele achiziționate înainte de intrarea în vigoare a modificărilor vor fi prestate în conformitate cu Termenii și Condițiile Generale în vigoare la momentul achiziției, puse în aplicare pe baza principiilor existente.
    Anunțuri Gratuite poate modifica Regulamentul fără a respecta termenul de notificare de 15 zile menționat mai sus, inclusiv cu efect imediat, în cazul în care:
        este supus unei obligații legale în temeiul căreia este obligat să modifice Regulamentul într-un mod care îl împiedică să îndeplinească termenul de preaviz menționat mai sus,
        trebuie, cu titlu de excepție, să modifice Regulamentul cu scopul de a combate o amenințare neprevăzută și imediată legată de protecția serviciilor online, medierii sau protecția Utilizatorilor împotriva fraudei, malware-ului, spam-ului, încălcării securității datelor cu caracter personal sau a altor amenințări la adresa securității cibernetice.

      3. Utilizatorul care nu acceptă conținutul modificărilor aduse Regulamentului are dreptul de a rezilia contractul cu privire la Serviciul de Cont în orice moment.

      4. Cu scopul de a dezvolta Serviciul, Anunțuri Gratuite va putea introduce noi servicii și funcționalități, care pot fi precedate de teste de produs, fără a aduce atingere drepturilor dobândite de către Utilizatori.

      5. Drepturile și obligațiile părților, menționate în acest Regulament, precum și toate efectele juridice pe care prezentul document le produce sunt guvernate de legea română în vigoare.

      6. Toate disputele referitoare la serviciile furnizate de către Anunțuri Gratuite în cadrul Serviciului vor fi înaintate instanțelor competente de drept comun din România.

      7. Anexele la prezentul Regulament constituie parte integrantă din acesta.